Σχολεία στην Αθήνα

Είκοσι πέντε χρόνια μετά το θάνατο τού Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, η κυβέρνηση Τρικούπη ίδρυσε το 1888 τα Τριανταφυλλίδεια Γεωργικά Σχολεία στην Αθήνα, τον Αλμυρό και την Τίρυνθα. Η σχολή των Αθηνών στεγάζετο στο χώρο του σημερινού Γεωπονικού Πανεπιστημίου και θεωρείται πρόδρομός του