Αντιδήμαρχοι

Αυγερινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα την Κοινωνική Αλληλεγγύη, τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις και τις Δημόσιες Σχέσεις.

Λιαρόπουλος Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία και τον Αθλητισμό.

Aρχείο