Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Πετρόπουλος Ανδρέας
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Κόλλιας Ιωάννης
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου: Τσατσουλής Θεόδωρος
Δημοτικοί Σύμβουλοι - Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου: Αναστασόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
Αυγερινός Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Γόντικας Τρύφων του Δημητρίου
Ηλιόπουλος Γεώργιος του Διονυσίου
Κουντάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
Λιαρόπουλος Θεόδωρος του Χαράλαμπου
Παλούκος Ιωάννης του Τριαντάφυλλου
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου

Aρχείο