Δημαρχιακή Επιτροπή

Πρόεδρος Σακελλαρίου Ιωάννης (Δήμαρχος)
Μέλη 1. Γιαβής Σταύρος
2. Λιαρόπουλος Θεόδωρος
3. Γόντικας Τρύφων
4. Αναστασόπουλος Ιωάννης

Aρχείο