Τοπικά Συμβούλια

Τοπικό Συμβούλιο Βυτίνας Πρόεδρος: Καλαντζής Αθανάσιος
Μέλη:
1. Γόντικας Χρήστος
2. Λιαροπούλου – Λυμπεροπούλου Ευγενία
3. Διαμαντοπούλου Αγγελική
4. Παντελόπουλος Βασίλειος
Τοπικό Συμβούλιο Κκαμενίτσας Πρόεδρος: Καδάς Χρήστος
Μέλη:
1. Πετρόπουλος Βασίλειος
2. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος
Τοπικό Συμβούλιο Λάστας Πρόεδρος: Ψύλλας Αθανάσιος
Μέλη:
1. Τερζής Γεώργιος
2. Κοκκαλιάρης Αντώνιος
Τοπικό Συμβούλιο Μαγούλιανων Πρόεδρος: Κόλλιας Κωνσταντίνος
Μέλη:
1. Κυριακόπουλος Κυριάκος
2. Γόντικας Παναγιώτης
Τοπικό Συμβούλιο Νυμφασίας Πρόεδρος: Λυμπερόπουλος Δημήτριος
Μέλη:
1. Πετροπούλου Άννα
2. Καραλή Ελένη
Τοπικό Συμβούλιο Πυργακίου Πρόεδρος: Τζέμη Αφροδίτη
Μέλη:
1. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
2. Κοντογιάννης Παναγιώτης
Τοπικό Συμβούλιο Ελάτης Πρόεδρος: Χατζόπουλος Δημήτρης
Μέλη: Κωνσταντίνος Παπαχατζής

Aρχείο