Επικοινωνία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2795360100
Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο: 2795360121
Οικονομικές Υπηρεσίες: 2795360121
Ταμειακή Υπηρεσία: 2795360111
Άδειες Καταστημάτων: 2795360112
Πολιτική Προστασία: 2795360112
ΤΑΠ, Ύδρευση, Αποχέτευση: 2795360112
Τεχνική Υπηρεσία: 2795360109
Fax: 27950 22951
E-mail: dvytinas@otenet.gr
Μήνυμα
  1. (*)
  2. (*)
 

cforms contact form by delicious:days