Υπηρεσίες Προς Δημότες

Ο Δήμος Βυτίνας βρίσκεται στο πλευρό του πολίτη περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δέχονται καθημερινά τα αιτήματα και τα παράπονα των δημοτών. Tο προσωπικό του Δήμου, παρέχει στους Δημότες πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες, τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, αλλά και πληροφόρηση σχετικά με γενικά θέματα της επικαιρότητας (π.χ. εθνικές-δημοτικές εκλογές, αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων κλπ.).

Με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα οποία λειτουργούν και απογευματινές ώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη να διεκπεραιώσει πολύ πιο εύκολα και γρήγορα πολλές υποθέσεις του που σχετίζονται όχι μόνο με το Δήμο αλλά και με διάφορες Υπηρεσίες Δημοσίου, όπως π.χ. έκδοση πιστοποιητικών, μεταβίβαση & έκδοση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας κλπ.

Aρχείο