Κέντρο Εξυπ. Πολιτών

Στο Δήμο Βυτίνας λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Στο ΚΕΠ του Δήμου Βυτίνας ο πολίτης μπορεί:

1. να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.

2. να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου Βυτίνας και του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή ή την αποστολή με αντικαταβολή στη διεύθυνση που θα θελήσει ο πολίτης.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

- Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
- Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
- Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης
- Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
- Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης Δήμου Βυτίνας
- Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ενηλίκου /ανηλίκου
- Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
- Ειδικό εποχιακό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ
- Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Δήμου Βυτίνας
- Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
- Οικογενειακό επίδομα - ΟΑΕΔ
- Παραλαβή άδειας οδήγησης
- Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
- Ανανέωση άδειας οδήγησης
- Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
- Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
- Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
- Χορήγηση Πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΚΕΠ του Δήμου Βυτίνας είναι:
Τηλέφωνο: 2795029010
Fax :2795029010
Ε-Mail: d.vytinas@kep.gov.gr

Αρχείο