Δικαιολογητικά

Μεταδημότευση Άγαμου Ληξιαρχείο (Δήλωση Θανάτου)
Μεταδημότευση Οικογένειας Ληξιαρχείο (Δήλωση Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, θανάτου που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Έλληνες υπήκοους)
Μεταδημότευση Διαζευγμένων Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος
Νέα Οικογενειακή Μερίδα Άδεια Διαφήμισης
Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου (Πρώτη Φορά) Α. Άδεια για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε δώματα και στέγες οικοδομών
Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου (Από Μεταδημότευση) Β. Άδεια για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στο έδαφος
Ληξιαρχείο (Δήλωση Γέννησης) Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Οικοδομική Εργασία
Ληξιαρχείο (Δήλωση Βάπτισης) Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για άλλο λόγο
Ληξιαρχείο (Δήλωση Γάμου) Άδεια Άσκησης Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου
Ληξιαρχείο (Δήλωση Διαζυγίου)

Για την έκδοση όλων των παρακάτω δικαιολογητικών είναι αρμόδιες οι υπηρεσίες του Δήμου Βυτίνας. Οι Δημότες κατόπιν αιτήσεως τους, παραλαμβάνουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ή άδειες.

Μεταδημότευση Άγαμου

1. Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένο το άτομο που ενδιαφέρεται.

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση από το Αστυνομικό Τμήμα της Περιοχής που κατοικεί.

Αρχή Σελίδας

Μεταδημότευση Οικογένειας

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή την Κοινότητα που είναι γραμμένη η οικογένεια.

2. Ληξιαρχική πράξη γάμου,μόνον σε περίπτωση που δεν αναφέρονται πλήρη στοιχεία γάμου στο ανωτέρω πιστοποιητικό γι’ αυτόν τον λόγο παρακαλούνται οι δημότες να διαβάζουν καλά το πιστοποιητικό που προσκομίζουν στην υπηρεσία μας για να αποφευχθούν τυχόν ταλαιπωρίες.

3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που κατοικεί η οικογένεια (αφορά μόνον τα ενήλικα άτομα της οικογένειας).

Αρχή Σελίδας

Μεταδημότευση Διαζευγμένων

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από τον Δήμο ή Κοινότητα που είναι γραμμένος-η.

2. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιέχει στοιχεία του πρώην συζύγου, του αγάμου, διαζευκτηρίου, απόφαση πρωτοδικείου για την λύση του γάμου, και στοιχεία των παιδιών αν υπάρχουν.

3. Επιπλέον αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επιμέλειας των παιδιών, δηλαδή ιδιωτικό συμφωνητικό και πρακτικό πρωτοδικείου.

Αρχή Σελίδας

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

1. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο ή την Κοινότητα που είστε εγγεγραμμένοι.

2. Για τους έγγαμους να αναγράφονται ληξιαρχικά στοιχεία, εάν όχι τότε προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη γάμου.

3. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι όλα τα ενήλικα άτομα κατοικούν στην Καλαμαριά την τελευταία διετία.

4. Δύο αποδείξεις που να αποδεικνύουν τη διετή κατοικία στο Δήμο μας - μία του έτους που διανύουμε και μια της προηγούμενης διετίας από Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε. ή Ο.Υ.Θ. ή Εκκαθαριστικό Εφορίας.

5. Μια υπεύθυνη δήλωση για κάθε ενήλικο μέλος. (Δηλώνετε ότι κατοικείτε στην Βυτίνα τα 2 τελευταία χρόνια. Υπενθύμιση εφ’ όσον επιθυμείτε την αλλαγή των εκλογικών σας βιβλιαρίων, μετά την μεταδημότευση στην υπηρεσία μας, για πληροφορίες.

Αρχή Σελίδας

Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου (Πρώτη Φορά)

1. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου μας για τα άτομα που διανύουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για εκλογική χρήση από το Δήμο της περιοχής που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος ή απόδειξη από Δ.Ε.Η, ή Ο.Τ.Ε.

3. Δύο φωτογραφίες.

4. Αστυνομική ταυτότητα.

Αρχή Σελίδας

Έκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου (Από Μεταδημότευση)

1. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου μας για τα άτομα που διανύουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για εκλογική χρήση από το Δήμο της περιοχής που κατοικεί ο ενδιαφερόμενος ή απόδειξη από Δ.Ε.Η, ή Ο.Υ.Θ., ή Ο.Τ.Ε.

3. Δύο φωτογραφίες.

4. Αστυνομική ταυτότητα.

5. Εκλογικό βιβλιάριο του ενδιαφερόμενου.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Γέννησης)

1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου).

2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που μπορούν να δηλώσουν τη γέννηση.

3. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 10 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 90 ημέρες υπάρχει πρόστιμο σε χαρτόσημο.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Βάπτισης)

1. Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του ιερέα.

2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.

3. Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς, παππού, γιαγιά ή νονό-ά.

4. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 90 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 180 ημέρες υπάρχει πρόστιμο σε χαρτόσημο.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Γάμου)

1. Η δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα ή δήμαρχο.

2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους.

3. Ο γάμος δηλώνεται από το ζεύγος ή τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 40 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι 90 ημέρες υπάρχει πρόστιμο σε χαρτόσημο.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Διαζυγίου)

1. Απόφαση δικαστηρίου.

2. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης. 3. Πιστοποιητικά τελεσιδικίας από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου (Πιστοποιητικό Γραμματέα και έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα).

4. Δικαίωμα να δηλώσουν τη λύση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

5. Με καθυστέρηση ενός μήνα από τότε που έγινε αμετάκλητη η απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε χαρτόσημο.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Θανάτου)

1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο.

2. Ταυτότητα του οποιουδήποτε ατόμου που δηλώνει το θάνατο.

3. Για την δήλωση υπάρχει προθεσμία 24 ωρών. Σε περίπτωση αργιών η άδεια ταφής βγαίνει από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Αρχή Σελίδας

Ληξιαρχείο (Δήλωση Γέννησης, Βάπτισης, Γάμου, θανάτου που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό και αφορούν Έλληνες υπήκοους)

1. Θεώρηση υπογραφής του ιερέα που υπέγραψε το πιστοποιητικό από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, οδός Γενναδίου 14 Αθήνα (Μονή Πετράκη) κοντά στο νοσοκομείο ευαγγελισμός, τηλ. 210 7238169) ή άλλη αρμόδια Εκκλησία (Καθολική, Ευαγγελική κ.τ.λ.)

2. Επίσημη μετάφραση των πιστ/κων της Εκκλησίας, Νοσοκομείου ή Δημάρχου που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση μπορεί να γίνει στην αλλοδαπή από το Ελληνικό Προξενείο και στην Ελλάδα: α) από το Υπουργείο Εξωτερικών, Βουκουρεστίου 3 Αθήνα, τηλ. 210 3628635, β) από δικηγόρο, γ) από διορισθέντα άμισθο διερμηνέα σε Πρωτοδικείο.

3. Εντολή για την σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων από τον Εισαγγελέα Πρωτ/κων Αθηνών, Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 209, 207.

4. Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης στο Ληξιαρχείο Αθηνών, οδός Μητροπόλεως 60, 5ος όροφος, με δήλωση των υπόχρεων προσώπων. Πληροφορίες τηλ. 210 3240344, 3240904.

5. Η δήλωση Θανάτου γίνεται με ληξιαρχική πράξη ξένης αρχής (ξένο κείμενο και επίσημη μετάφραση) ή με ληξ/κή πράξη του αρμόδιου Ελληνικού Προξενείου. Δήλωση θανάτου με ιατρικό πιστοποιητικό γίνεται εντός προθεσμίας το αργότερο 30 ημερών με εμφάνιση προσώπου έχοντος έννομο συμφέρον.

Αρχή Σελίδας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος

1. Αίτηση ενδιαφερομένου με πλήρη στοιχεία ταυτότητας (εκτός των στοιχείων ταυτότητας θα πρέπει ακόμα να αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. που ανήκει το κατάστημα, το τηλέφωνο και η Δ/νση κατοικίας του αιτούντος και προκειμένου για εταιρεία πλήρη στοιχεία όλων των εταίρων).

2. (2) Πρόσφατες φωτογραφίες.

3. Διπλότυπο είσπραξης.

4. Σχεδιάγραμμα κάτοψης και καθέτου τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπό κλίμακα 1:50 τα οποία συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή αρχιτέκτονα στα οποία θα απεικονίζονται και θα αναγράφονται: α) Οι χώροι του υπό ίδρυσης καταστήματος και οι ακριβές διαστάσεις τους, καθαρό εμβαδόν μικτό εμβαδόν τ.μ. (μήκος - πλάτος - ύψος) β) Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, παρασκευαστήριο, λάντζα κ.τ.λ.).γ) Οι τυχόν υπαίθριοι χώροι (πεζοδρόμιο - πεζόδρομος) εφ’ όσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή άλλων αντικείμενων από το κατάστημα. δ) Τα στοιχεία του εκμεταλλευτεί του καταστήματος (που αιτείται την άδεια) την δ/νση του καταστήματος και τον χαρακτήρα αυτού (π.χ. καφενείο). ε) Τα σχεδιαγράμματα κατά προτίμηση θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο, εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος). στ) Εφ’ όσον υπάρχει εσωτερικό - εξώστης (πατάρι) θα αναφέρεται το εμβαδόν και το ύψος αυτού από το δάπεδο και την κορυφή ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.

5. Στοιχεία νομιμότητας του κτηρίου. α) Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από τη δ/νση Πολεοδομίας. β) Έγγραφο της δ/νσης Πολεοδομίας ότι ο χώρος στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, είναι η έχει τις προϋποθέσεις χώρου κυρίας χρήσεως, είναι κατάλληλος για την λειτουργία του καταστήματος και δεν υπάρχουν στην περιοχή περιορισμοί ως προς την χρήση γης (στο έγγραφο αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να αναφέρεται εάν υπάρχει υπόγειο ή εσωτερικός εξώστης ή όροφος ακόμη και με την ένδειξη ότι δεν είναι χώρος κυρίας χρήσεως, για να προκύπτει έτσι η νομιμότητα τους). Εάν τα ανωτέρω δεν υπάρχουν, έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και μη κατεδαφιστέο ή ότι υπόκειται σε αναστολή από την κατεδάφιση ή 1. Επικυρωμένο φ/φο δηλώσεως προς την πολεοδομία για την νομιμοποίηση του οικήματος, που έχει υποβληθεί σ’ αυτή σύμφωνα με το Ν.720/77, και φέρει απ’ αυτής σφραγίδα της πολεοδομίας με προσωρινό τίτλο μη κατεδάφισης. 2. Επικυρωμένο φ/φο δηλώσεως για νομιμοποίηση σύμφωνα με το Ν1337/83 επί της οποίας θα υπάρχει σφραγίδα της πολεοδομίας ότι το ακίνητο υπόκειται σε προσωρινή αναστολή από την κατεδάφιση. 6. Δήλωση του Ν 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή έλλειψη αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του.

8. Μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή αποδεικτικό κυριότητας του κατ/τος

9. Βεβαίωση πυρασφάλειας από την πυροσβεστική υπηρεσία.

10. Φωτοαντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (θεωρημένο).

11. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας (θεωρημένο). 11. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (θεωρημένο).

12. Εάν η σημερινή οδός ή αριθμός της οικοδομής δεν συμφωνεί με αυτόν που αναγράφεται στην οικοδομική άδεια, βεβαίωση του Δήμου ότι πρόκειται για την ίδια οικοδομή.

13. Όταν υπάρχει εταιρεία χρειάζεται πράξη διορισμού Υγειονομικού Υπευθύνου.

14. Εφ’ όσον την άδεια αιτείται εταιρεία ή εκπρόσωπος αυτής, Φ/Α του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού καθώς και πράξη ορισμού εκπροσώπου σε δύο αντίτυπα αυτής. Σε περίπτωση που η άδεια ζητείται στο όνομα της εταιρείας θα προσκομίζονται ταυτότητες εκλογικά βιβλιάρια για όλους τους εταίρους.

15. Εάν στο χώρο λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα προσκομίζεται το πρωτότυπο της παλαιάς άδειας καθώς και δήλωση του Ν1599/86 κατόχου της.

16. Για καταστήματα που θα λειτουργούν σε διατηρητέα κτίρια θα προσκομίζεται έγγραφο από την υπηρεσία η οποία έχει κάνει το χαρακτηρισμό αυτό ότι όλες οι εργασίες που εκτελέσθηκαν εντός και εκτός του υπό ίδρυση καταστήματος που έχουν γίνει σύμφωνα με την έγκριση της και ότι δεν έχει αντίρρηση για την λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Αρχή Σελίδας

Άδεια Διαφήμισης

1. Αίτηση.

2. Σχέδιο, μακέτα της διαφήμισης.

3. Στατική μελέτη Διπλ. Μηχανικού του Ε.Μ.Π. ή άλλης Πολυτεχνικής Σχολής.

4. Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της διαφήμισης από πτυχιούχο ηλεκτρολόγο.

5. Γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου (όταν πρόκειται να τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο ή κτίριο).

Δικαιολογητικά Αδειών Διαφημιστικών Πινακίδων Διαστάσεων 8μΧ4μ

Αρχή Σελίδας

Α. Άδεια για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε δώματα και στέγες οικοδομών

1. στατική μελέτη

2. ηλεκτρολογική μελέτη

3. ξυλότυπος οροφής τελευταίου ορόφου

4. σχέδιο κάλυψης - ιδεατό στερεό

5. τίτλος ιδιοκτησίας 5. σχέδιο όψης

6. σχέδιο μακέτας της διαφήμισης 7. οικοδομική άδεια πινακίδας

Αρχή Σελίδας

Β. Άδεια για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στο έδαφος

1. ιδιωτικό συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου

2. τοπογραφικό διάγραμμα 3. κάτοψη και θέση πινακίδας

4. στατική μελέτη

5. αρχιτεκτονική όψη

6. οικοδομική άδεια πινακίδας

Αρχή Σελίδας

Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Οικοδομική Εργασία

1. Αίτηση.

2. Οικοδομική άδεια.

3. Σχέδιο Τοπογραφικό.

Αρχή Σελίδας

Άδεια Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για άλλο λόγο

1. Αίτηση.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα.

Αρχή Σελίδας

Άδεια Άσκησης Στάσιμου Υπαίθριου Εμπορίου

1. Αίτηση.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

3. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής έναρξης - άσκησης επαγγέλματος.

4. Βεβαίωση καταβολής του προβλεπόμενου φόρου.

5. Δύο φωτογραφίες.

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ικανότητας οδηγού.

7. Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων - ποτών

Αρχή Σελίδας

Aρχείο