Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο των περιφερειακών προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ, που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Υλοποιείται με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.

Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” του Δήμου Βυτίνας εξυπηρετεί τους δημότες μας από τον Ιούλιο του 2004 και η ομάδα που υλοποιεί το πρόγραμμα αποτελείται από τις:

Ονόματα και τηλέφωνα του προσωπικού που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

vsp-logo_0.jpg

Αρχείο