Συλλόγοι

Πολιτιστικός Σύλλογος «Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος»
Δ/νση: Βυτίνα Αρκαδίας
Τηλ: 27950 22290

Σύνδεσμος  Φιλοπροόδων Βυτίνας
Δ/νση: Βυτίνα Αρκαδίας, τ.κ.: 22010

Εκπολιτιστικός Σύλλογος των Απανταχού Νυμφασίων «Η Αγία Τριάς»
Δ/νση: Νικηφόρου 1 Αθήνα
Τηλ: 210 6823866

Σύλλογος των Απανταχού Βυτιναίων φίλων της Βυτίνας «Άγιος Τρύφων»
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 37 τ.κ.: 10432 Αθήνα
Τηλ: 210 5228100

Σύλλογος Καμενιτσιωτών Τρίπολης «Ο Άγιος Γεώργιος»
Δ/νση: Εθν.Αντίστασης 30 Τρίπολη 22100
Τηλ: 2710 225120

Ένωση Λασταίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Δ/νση:Αβέρωφ 22-24 τ.κ.:17235 Δάφνη
Τηλ: 210 9732439

Κυνηγετικός Σύλλογος Βυτίνας
Δ/νση: Βυτίνα Αρκαδίας, τ.κ.:22010

Πανελλήνιος Σύλλογος Μαγουλιανιτών
Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 37, τ.κ:10432 Αθήνα
Τηλ: 210 5230669, 210 3842970

Σύλλογος Νέων Μαγουλιάνων «Ο Φωτάκος»
Δ/νση: Ρόδου 17 Πετρούπολη τ.κ.: 13231
Τηλ: 694 466 71 77

Ένωση Αγριδαίων – Λασταίων Συνοικισμού Βυτίνας «Ο Άγιος Νικόλαος»
Δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 150-152 τ.κ.: 15773 Γουδί
Τηλ: 210 7759062

Σύλλογος Πυργακιωτών – Μεθυδριωτών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»
Δ/νση: Δημώνακτος 4 Νέος Κόσμος Αθήνα τ.κ.:11745
Τηλ: 210 9353522

Σύλλογος Φιλοπροόδων Ελάτης
Δ/νση: Ακαδημίας 85 τ.κ.:10678 Αθήνα
Τηλ: 697 833 225

Aρχείο