Λαογραφικό Μουσείο

Στην πλατεία του Τοπικού Διαμερίσματος Βυτίνας του Δήμου Βυτίνας υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο, στο οποίο εκτίθενται πολλά παλαιά και ενδιαφέροντα αντικείμενα από τα οποία εύκολα καταλαβαίνει κανείς τον τρόπο ζωής αλλά και τον πολιτισμό εκείνης της εποχής: ποιμενικά γεωργικά, και υλοτομικά εργαλεία, παλαιές μηχανές, εργαλεία υποδηματοποιού, εκκλησιαστικά είδη και οικιακά σκεύη αργαλειός, ενδυμασίες, στολές, και παλαιές φωτογραφίες, τεκμήρια ενός τρόπου ζωής που έχει παρέλθει αλλά που οι Βυτιναίοι θυμούνται με νοσταλγία.

Aρχείο