Βιβλιοθήκη

Πρώτος ιδρυτής της Βιβλιοθήκης ήταν ο Ιερομόναχος Άνθιμος Παπαρρηγόπουλος το 1808. Συνιδρυτές του υπήρξαν οι αδελφοί Βασίλειος και Κων/νος Οικονομίδης οι οποίοι δώρισαν τους πρώτους 50 τόμους. Ο Παναγιώτης Ταγκόπουλος με προσφορά 82 τόμων, ο δάσκαλος της σχολής Βυτίνας Γ. Τσαφαλόπουλος δώρισε ολόκληρη τη Βιβλιοθήκη του 181 τόμους και ο Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος Ιερεύς, λαογράφος, σχολάρχης, της Σχολής Βυτίνας 90 τόμους.

Έτσι άρχισε πριν την επανάσταση του 1821 η λειτουργία της Βιβλιοθήκης η οποία ήταν πηγή φωτός για τους υπόδουλους συμπατριώτες μας.

Από το 1954 υπάγεται στο Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων από το οποίο και χρηματοδοτείται.

Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη Βιβλιοθήκη ιστορικού ενδιαφέροντος που αξίζει καθένας να την επισκεφθεί. Απευθύνεται από τον Ιστορικό – ερευνητή έως και τον μικρό μαθητή, τον επισκέπτη, τον μόνιμο κάτοικο.

Η συλλογή της αριθμεί περίπου 10.000 χιλιάδες τόμους Βιβλία Ιστορικά , ελληνική και ξένη λογοτεχνία, Λαογραφία, Λεξικά, σπάνιες εκδόσεις, Λευκώματα, παιδικό τμήμα, συλλογή φωτογραφιών. Δραστηριοποιείται στην έκδοση βιβλίων τοπικού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι στην γνώση παιδεία και στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Συνεργάζεται επιτυχώς με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στο χώρο της συνεργάζεται  Δημόσιο Κέντρο πληροφόρησης με δωρεάν internet σε εννιά πολυμεσιτικούς σταθμούς και δύο για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πιστεύει:

1. Στην εξάλειψη των ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
2. Στην ένταξη των πολιτών της περιφέρειας στην κοινωνία της πληροφορίας.
3. Στην εξοικείωση των πολιτών με τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες της πληροφόρησης και πρόσβασης στη γνώση.
4. Στην εκπαίδευση, στην άντληση πληροφοριών από κάθε μέσο
5. Στην πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στην υπηρεσία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης.
6. Στην ένταξη ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό στην κοινωνία της πληροφορίας.

Λειτουργεί καθημερινά εκτός Κυριακής.

Ώρες δανεισμού – αναγνωστηρίου 9π.μ. - 2μ.μ.

Επισκεπτόμενος την Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

vitina11.jpg

Αρχείο