Χρήσιμα Τηλέφωνα

Δημαρχείο 27953 60100
ΚΕΠ 2795029010
Δασαρχείο 27950 22213
Αστυνομία 27950 22207
Πυροσβεστική 199
ΟΤΕ 27950 22399
Ταχυδρομείο 27950 22233
Ιατρείο 27950 22222
Ειρηνοδικείο 27950 22385
Υποθηκοφυλακείο 27950 22825
Δημόσια Βιβλιοθήκη 27950 22017
Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 27950 22564
Κρατικό Κτήμα 27950 22410
Γυμνάσιο – Λύκειο 27950 22346
Δημοτικό Σχολείο 27950 22359
Νηπιαγωγείο 27950 22948
Λαογραφικό Μουσείο 27950 22566

Aρχείο