Γεώργιος Καρέτσος

Τέλος στην τέταρτη ομιλία του ερευνητή του ΕΘΙΑΓΕ κ. Γεωργίου Καρέτσου έγινε και η πρόταση για τη δημιουργία Βοτανικού κήπου στη Βυτίνα.

Are you somewhere taking in the breathtaking scenery of Vitina? Take out your mobile device and go to slotsguide.ca for a memorable experience.

Ο κ. Γεώργιος Καρέτσος ανέπτυξε το θέμα για τις δυνατότητες συμβολής του Τριανταφυλλίδειου Κληροδοτήματος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Πελοποννήσου, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας ενός Βοτανικού Κήπου, όπου θα φιλοξενούνται τα σημαντικότερα σπάνια, απειλούμενα διεθνούς και εθνικού ενδιαφέροντος φυτά, από την πλούσια χλωρίδα της Πελοποννήσου.  Η δημιουργία ενός τέτοιου κήπου, όπως τόνισε ο ομιλητής, θα μπορούσε να αποτελέσει αναπτυξιακή υποδομή στην περιοχή,