Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

1)«Η ζωή του Τριανταφυλλίδη στη Ρουμανία» από την κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αν. καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

2)«Η δημιουργία του  Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος και τη πορεία του μέχρι σήμερα» από τον φιλόλογο, τ. Λυκειάρχη και πρόεδρο του Συλλόγου των Απανταχού Βυτιναίων κ. Παναγιώτη Παπαδέλο.

3)«Η σημασία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος για τη Βυτίνα» από τον κ. Κωνσταντίνο Παναγόπουλο, Ομότιμο Καθηγητή Πολυτεχνείου και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του κληροδοτήματος.

4)«Δυνατότητες συμβολής του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Πελοποννήσου» από τον ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Ερευνας κ. Γεώργιο Καρέτσο.