Η διατήρηση και

You can get more than enough money to spend on your vacation in Vitina when you play for free and win at casinos online.

στο πλαίσιο των νέων προσανατολισμών της αγροτικής πολιτικής.  Η διατήρηση και παραγωγή των εν λόγω φυτών, καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων καλλιέργειας και πολλαπλασιασμού ποικιλιών κατάλληλων για την ανθοκομία και την παραγωγή αρωματικών ουσιών,

θα συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση αγροτικών δραστηριοτήτων νέου τύπου, και την παράλληλη εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης, οικοτουρισμού και εθελοντισμού, πέρα από την καθαυτού επιστημονική συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.