Θεαματική ήταν και η

παρουσία πολλών συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή της Βυτίνας οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν απ’ τους παρακάτω:
-κ. Σταθόπουλος Κων/νος – πρόεδρος του Συλλόγου φιλοπροόδων Ελάτης και Δημοτικός Σύμβουλος Βυτίνας
-κ. Κανελλόπουλος Κων/νος– πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Μαγουλιανιτών
-κ. Τριαντάφυλλος Λατάνης – πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού  Νυμφασιωντών
-κ. Δημήτριος Καγιούλης – πρόεδρος των εν Αθήναις Λασταίων
-κ. Φώτιος Κατσούλιας  πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βυτίνας «Κων/νος Παπαρρηγόπουλος»
-κ. Κουντάνης Κων/νος – δημοτικός σύμβουλος Βυτίνας & Πρόεδρος του Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου Μαινάλου καθώς και ο γενικός γραμματέας του ιδίου συλλόγου κ. Χουντής Παναγιώτης
-κ. Βασίλης Αλεξόπουλος – πρόεδρος του Συλλόγου  Αρκαδίων Ιλίου Αττικής.