Παναγιώτης Παπαδέλος

Στην πρώτη ομιλία η κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη αναφέρθηκε στη ζωή του εθνικού ευεργέτη Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη με βάση τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές.  Έγινε αναφορά στα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Βυτίνα, ακολούθως στη ζωή του στη Ρουμανία και, τέλος, στην κοινωφελή του δραστηριότητα.

If you are in Vitina for a short while, you will need money to buy some souvenirs. Make real money when you spela slots online.

Στη δεύτερη ομιλία ο καθηγητής κ. Παναγιώτης Παπαδέλος περιέγραψε την πορεία του Τριανταφυλλιδείου κληροδοτήματος με αναφορά στη δημιουργία του από της διαθήκες του Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη και στους δύο βασικούς σταθμούς του το 1895 και το 1937.  Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νεότερη πορεία με τους σημαντικούς σταθμούς του 1986 και 1995 ενώ έδωσε τη σημερινή εικόνα του όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, και τις προοπτικές που υπάρχουν.