Τριανταφυλλιδείου

Vitina is beautiful and will even be more beautiful with the accelerated development. While there, you can still enjoy playing Canadian mobile casino games.

κληροδοτήματος και το Σύλλογο των Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας.  Σε μία κατάμεστη αίθουσα μια ομάδα εκλεκτών ομιλητών και ειδικών επιστημόνων ανέλυσαν την κατάσταση του κληροδοτήματος και έθεσαν τις βάσεις για ένα νέο ξεκίνημα προκειμένου αυτό να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την περιφέρεια.
Συγκεκριμένα οι ομιλητές και τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην παραπάνω ημερίδα ήταν:

1)«Η ζωή του Τριανταφυλλίδη στη Ρουμανία» από την κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αν. καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και πρόεδρο του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας