Όπως είπε

Η τρίτη ομιλία του καθηγητή κ. Κων/νου Παναγόπουλου αναφέρθηκε στη σημασία που είχε η λειτουργία του Τριανταφυλλιδείου Κληροδοτήματος για τους κατοίκους της Βυτίνας και της κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής αλλά και για τις προοπτικές επαναλειτουργίας του.

If you like Vitina, then you will enjoy its developments. As you await the modernization, have fun playing online casino games.

Όπως είπε: «Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν η πρόταση για την αξιοποίησή μπορέσει να συνδυάσει την επιθυμία που διαθέτη έτσι όπως την έχει ερμηνεύσει το Ελληνικό Κράτος, την υλική και άυλη κληρονομιά που έχει προκύψει από τη λειτουργία του μέχρι το 1992 και τις σημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής».